7456 Daytona, Lemon Grove, CA 91945 – 190055295 - Sage Realty